Klubben

KLUBBEN


Spidshundeklubbens formål og organisation

Foto: Jette Israelsen
Foto: Cassandra Gustavsson

Formål og organisation 

 

Spidshundeklubbens formål er

"at fremme hensigtsmæssig avl og anvendelse af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden".

 

Alle klubbens aktiviteter foregår som fritidsarbejde blandt medlemmerne. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Racerepræsentanter

 

Indenfor hver race har medlemmerne valgt en racerepræsentant, som ifølge retningslinier for klubbens racerepræsentanter selvstændigt kan arrangere møder, foredrag, kurser, skuer og meget mere.

Udstillinger

 

Dansk Kennel Klub arrangerer hvert år et antal internationale udstillinger, hvor Spidshundekubbens medlemmer deltager i rigt mål.


Spidshundeklubben arrangerer alene eller sammen  med andre specialklubber et  antal udstillinger hvor alene de arrangerende specialklubbers racer kan deltage.

Medlemsblad

 

Spidshundeklubben udgiver et medlemsblad Spidshunden 6 gange årligt.

 

Spidshunden indeholder oplysende artikler, udstillingsresultater, medlemsdebat og meget mere.

Hvalpeanvisning 

 

Klubben administrerer, som supplement til Dansk Kennel Klub's hvalpelister,

en hvalpeanvisning forbeholdt medlemmernes hvalpe.


Hvalpeanvisningen er åben for alle klubbens medlemmer.

Sporprøver 

 

For de jagende spidser arrangerer Spidshundeklubben et antal sporprøver.

 

l forbindelse med sporprøverne afholdes over hele landet en række møder med foredrag, træning og hygge.

Bladansvarlig

 

Henvendelser vedr. Spidshunden

rettes til Bente Elmhorst Nielsen

 


Hjemmeside 

 

Henvendelser vedr. denne hjemmeside rettes til Kiki Giesmann