Spidshundeklubben stiftet 1968

Søg
14. april 2024 13:00
- 14. april 2024 18:00
- 18:00
Kategorier:Bestyrelsen

Generalforsamling 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
SØNDAG D. 14/4 – 2024
KL.13.00

Fjeldsted hotel og konference
Store Landevej 92
5592 Ejby

Der vil være frokost samme sted kl. 12.00

Frokost og deltagelse i generalforsamling er gratis, vi beder dog om at I tilmelder på NemTilmeld senest d. 31/3 – 2024

Dagsorden i henhold til vedtægter

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Årsberetning til godkendelse
  5. Revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af     ansvarsfrihed
  6. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af kontingentstørrelse, eventuelle tillæg og sats for intern kørsel
  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra klubbens medlemmer
  8. Bekendtgørelse af resultat af valg til bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sendes skriftligt/mail til formanden (formand@spidshundeklubben.dk)eller sekretæren (sekretaer @spidshundeklubben.dk) senest 3/3 – 2024 kl. 23.55

3 medlemmer af bestyrelsen er på valg

Anne-Mette Christiansen – genopstiller
Flemming Nedza – genopstiller
Thomas Giesmann – genopstiller

Kandidater skal melde deres kandidatur til bestyrelsen senest 3/3-2024 Kl. 23.55

Bestyrelsen

Filtre

Kategorier
Kategorier
Racer
Racer
Hent flere