Spidshundeklubben stiftet 1968

Søg

Mentalbeskrivelsesudvalget

Indholdsfortegnelse

Om udvalget

Spidshundeklubbens Mentalbeskrivelsesudvalg planlægger og arrangerer mentalbeskrivelsesarrangementer og andre relaterede aktiviteter for alle klubbens racer. 

På klubbens mentalbeskrivelser har Spidshundeklubbens egne racer fortrinsret, men alle racer kan deltage.

Du kan kontakte udvalget hvis du skulle have forespørgsler som du ikke kan finde svar på her på siden, eller kontakte individuelle medlemmer af udvalget hvis du har særlige forespørgsler. 

Har du spørgsmål til mentalbeskrivelsesudvalget?

Ingen aktiviteter fundet

Aktiviteter

Vi har forskellige aktiviteter, som du kan deltage i hvis du er medlem af SPK. Vi glæder os til at se dig til næste aktivitet!

Om mentalbeskrivelse

En mentalbeskrivelse er beskrivelse af en hunds reaktioner på en række hændelser.

Disse hændelser består af 8 forskellige testmodeller hvor hunden udsættes for nogle oplevelser der får hunden til at reagere. Oplevelserne udføres på nøjagtig samme måde hver gang en hund deltager. Hvor hurtig eller langsomt en hund reagerer, afhænger af hundens tærskelværdier. Alle testmodeller kan direkte sammenlignes med oplevelser
i hverdagen når man går tur med sin hund.

Er det en prøve man skal træne til?

Nej det er ikke en prøve hvor man skal præstere noget man har trænet til. Hundene skal helst være så lidt trænede som muligt.
Man må ikke bruge kommandoer undervejs for hundene må ikke være under kommando.
Det betyder også at hunden gerne må trække i linen og hoppe op af dem den møder.

Man kan ikke træne en hund til at gennemgå en mentalbeskrivelse bedre. Hvis
man alligevel prøver og med tvang forhindrer en hund i at flygte får man jo ikke et sandt billede af de arvelige reaktioner.

Hvad er formålet med at mentalbeskrive

Formålet med afholdelse af DKK’s mentalbeskrivelse
er at fremme interessen og forståelsen for hundenes mentale sundhed, herunder at give:

 • Specialklubberne et redskab til udarbejdelse af en raceprofil
 • Opdrætterne et avlsredskab
 • Hundeejerne et kendskab til egne hundes mentale egenskaber
 • Fremme mentalt sunde hunde

Hvad er det der bliver beskrevet

Helt grundlæggende beskriver vi mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte instinkt for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race.
Derfor vil raceidealet være forskelligt fra race til race.

Det er først og fremmest hundens tærskelværdi
der bliver belyst i alle momenter.
Tærskelværdier beskriver hvor lidt eller hvor meget motivation der skal til før en hund reagerer med f.eks. legelyst, skræk, nysgerrighed
eller trusler. Tærskelværdierne er interessante fordi de kan ændres gennem målrettet avl i modsætning til hundefunktionerne der kun kan ændres gennem mutation.

Er du blevet nysgerrig på mentalbeskrivelse?

Hvis du er blevet nysgerrig på mentalbeskrivelse, ønsker at få beskrevet din hund, eller ønsker at deltage som tilskuer på et mentalbeskrivelsesarrangement, er du velkommen til at kontakte udvalget, for flere oplysninger. 

Hjælper søges

til beskrivelser på Sjælland?

Mentalbeskrivelsesudvalget søger hjælpere til afholdelse af beskrivelser på Sjælland.

Vi søger en medhjælper som har mod på at varetage det forberedende arbejde ved en mentalbeskrivelse, såsom:

 • Booke mentalbeskrivere (DKK leverer kontaktoplysninger)
 • Modtage tilmeldinger
 • Udsende information til deltagere
 • Forberede skemaer mv. til dagen
 • Modtage og indsende bilag mv. til SPK og DKK før og efter beskrivelsen
 • Medvirke til at SPK fortsat kan arrangere mentalbeskrivelser på Sjælland.

Herudover vil det være en fordel hvis du ønsker at deltage på dagen. 

Du vil naturligvis have indflydelse på datoerne for beskrivelserne henover året, som kan tilpasses fx weekendarbejde og andre aktiviteter.

Har du brug for uddybning af opgaverne?

Så kontakt os.

Du vil blive sat grundigt ind i alle opgaver, med fuld support og sidemandsoplæring efter behov 😉

Er du I tvivl om det er noget for dig, er du også velkommen til at prøve at deltage på en beskrivelse helt uforpligtende, hvor du kan se hvad der foregår på dagen og få en snak med os omkring de opgaver vi mangler hjælp til.

 

 

Mentalbeskrivelse on demand

Grundet manglende hænder i udvalget, forsøger vi os i 2024 med at arrangere mentalbeskrivelser med forhåndstilmelding – og dermed “on demand”.

Hvordan fungerer en Mentalbeskrivelse on-demand?

For at vi kan hjælpe jer med at få arrangeret en mentalbeskrivelse, har vi brug for:

 • Minimum 5 forhåndstilmeldte hunde
 • 3 ønsker til datoer, minimum 6 mdr. ud i fremtiden
 • Angivelse af hvilken landsdel, beskrivelsen ønskes afholdt i
 • Minimum én hjælper, til praktiske opgaver ifm. arrangementet

Ønsker I at afholde mentalbeskrivelsen som et lukket arrangement fx for jeres race eller opdræt, er det også en mulighed, men det kræver forhåndstilmelding af 10 hunde, da vi ellers kommer til at åbne arrangementet for almindelig tilmelding.

Dette gør vi af økonomiske hensyn, da arrangementet ellers ikke vil kunne løbe rundt.

Kontakt os gerne, hvis I er blevet nysgerrige på Mentalbeskrivelse on-demand.

 

Mere info

Referater
Tilføj din overskrift her
Tilføj din overskrift her

Relevante links

Tilføj din overskrift her
Tilføj din overskrift her
Tilføj din overskrift her

Filtre

Kategorier
Kategorier
Racer
Racer
Hent flere